,

Beving

MKB

Door gaswinning in het noorden van het land is een bedrijfspand dusdanig beschadigd dat de eigenaar kosten moet maken voor herstel. Ook de huurder van het pand is gedupeerd; zijn onderneming stagneert, hij moet kosten maken voor het herstellen van de inrichting van het pand en hij moet de inboedel tijdelijk elders opslaan.

Uitkomst

Naast de bouwkundige schade, heeft GroenExpertise de omvang van de extra kosten zoals schoonmaakkosten, inkomsten derving en bruto winst derving bepaald. Eigenaar en huurder krijgen beide een uitkering.