,

Chrysanten met voeten in water

Agrarische sector

In een chrysantenveredelingsbedrijf is het grondwater fors gestegen, waardoor de planten met hun voeten te ver in het water staan. De situatie is ontstaan na werkzaamheden van derden. GroenExpertise bepaalt de bedrijfsschade. Het is een complexe zaak, omdat bij veredeling onbekend is wat de opbrengst van een potentieel nieuw ras zal worden. Daarbij komt dat de teler veel kosten maakt voor het uitgangsmateriaal dat na afloop alsnog wordt vernietigd wanneer deze niet door de selectieprocedure komt.

Uitkomst

GroenExpertise heeft de hoogte van de schade bepaald. Het bedrijf dat de schade aan de chrysanten heeft veroorzaakt, is aansprakelijk gesteld.