,

Foute melk

Agrarische sector

Een melkveehouder heeft een veestapel van ruim honderd stuks melkvee. Op een ochtend wordt de inhoud van de melktank opgehaald door een RMO-wagen. Hij is de eerste van vijf boeren die de melk aan deze wagen leveren. Bij de zuivelinname in Marum blijkt dat de inhoud van de RMO-wagen positief is op bacteriegroei remmende stoffen. De melkveehouder geeft aan dat hij gegevens van twee koeien die worden behandeld met penicilline naar de melkrobot heeft gestuurd, maar niet heeft gecontroleerd of de verzendopdracht is aangekomen en uitgevoerd. GroenExpert stelt dat de schade omvat: de onbruikbaar geworden melk van derden in de wagen, extra transportkosten en vernietiging van melk.

Uitkomst

De melkveehouder is aansprakelijk gesteld.