Overig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla pretium feugiat suscipit. Nulla scelerisque augue leo, faucibus malesuada massa feugiat eleifend. Aenean malesuada magna nec augue viverra blandit. Pellentesque ut accumsan tellus, eu bibendum nisi. Praesent facilisis finibus orci eget molestie.

,

Aanrijding beuk

Groene ruimte

Een combinatie trekker en aanhanger rijdt tegen een boom in Nationaal Park de Hoge Veluwe. De aanrijding wordt door de bestuurder niet gemeld. De boom dreigt deels over de openbare weg te vallen en wordt mechanisch verwijderd.

Uitkomst

GroenExpertise stelt de omvang van de schade vast op basis van de methode Boomwaarde. De boom is onderdeel van een bos, hier is een houtprijs per mᶟ van toepassing. De bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de gevolgschade door de aanrijding.

,

Foute melk

Agrarische sector

Een melkveehouder heeft een veestapel van ruim honderd stuks melkvee. Op een ochtend wordt de inhoud van de melktank opgehaald door een RMO-wagen. Hij is de eerste van vijf boeren die de melk aan deze wagen leveren. Bij de zuivelinname in Marum blijkt dat de inhoud van de RMO-wagen positief is op bacteriegroei remmende stoffen. De melkveehouder geeft aan dat hij gegevens van twee koeien die worden behandeld met penicilline naar de melkrobot heeft gestuurd, maar niet heeft gecontroleerd of de verzendopdracht is aangekomen en uitgevoerd. GroenExpert stelt dat de schade omvat: de onbruikbaar geworden melk van derden in de wagen, extra transportkosten en vernietiging van melk.

Uitkomst

De melkveehouder is aansprakelijk gesteld.

 

,

Chrysanten met voeten in water

Agrarische sector

In een chrysantenveredelingsbedrijf is het grondwater fors gestegen, waardoor de planten met hun voeten te ver in het water staan. De situatie is ontstaan na werkzaamheden van derden. GroenExpertise bepaalt de bedrijfsschade. Het is een complexe zaak, omdat bij veredeling onbekend is wat de opbrengst van een potentieel nieuw ras zal worden. Daarbij komt dat de teler veel kosten maakt voor het uitgangsmateriaal dat na afloop alsnog wordt vernietigd wanneer deze niet door de selectieprocedure komt.

Uitkomst

GroenExpertise heeft de hoogte van de schade bepaald. Het bedrijf dat de schade aan de chrysanten heeft veroorzaakt, is aansprakelijk gesteld.

,

Paard gekocht

Groene ruimte

Een vader en dochter willen een dressuurgericht gefokt paard kopen. Een dierenarts stelt een onderzoeksrapport op waarin hij stelt dat het paard gezond is, ook meldt hij twee avulsie-fragmenten. Negen maanden na aankoop krijgt het paard last van onregelmatigheden en kreupel gedrag. De eigenaar vindt dat de dierenarts een negatief aankoopadvies had moeten geven. Echter, de dierenarts zag onvoldoende noodzaak dit te geven, omdat het paard – op de naar zijn beoordeling niet ernstige fragmenten na – voor de rest klinisch en röntgenologisch in orde was.

Uitkomst

GroenExpertise heeft de vermogensschade voor de eigenaar van het paard bepaald, maar stelt dat het een kwestie is tussen koper en verkoper. De dierenarts wordt niet aansprakelijk gesteld.

,

Beving

MKB

Door gaswinning in het noorden van het land is een bedrijfspand dusdanig beschadigd dat de eigenaar kosten moet maken voor herstel. Ook de huurder van het pand is gedupeerd; zijn onderneming stagneert, hij moet kosten maken voor het herstellen van de inrichting van het pand en hij moet de inboedel tijdelijk elders opslaan.

Uitkomst

Naast de bouwkundige schade, heeft GroenExpertise de omvang van de extra kosten zoals schoonmaakkosten, inkomsten derving en bruto winst derving bepaald. Eigenaar en huurder krijgen beide een uitkering.

,

Bliksem inslag

Agrarische sector

In de buurt van een komkommer- en tomatenkwekerij slaat tijdens onweer de bliksem in. Hierdoor is overspanning op de elektriciteitsbekabeling ontstaan waardoor de klimaatprocescomputer in de bedrijfsruimtes is beschadigd. GroenExpertise stelt de schade vast. Deze bestaat uit het vervangen van een printplaat en de kosten die zijn gemaakt bij de energieleverancier om vervolgschade aan de gewassen te voorkomen.

Uitkomst
Het geadviseerde schadebedrag is uitgekeerd.